Szervezeti felépítés

Közgyűlés: az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés

Vezetőség: a közgyűlés az Egyesület rendes tagjai sorából öt éves időtartamra háromtagú vezetőséget választ

Felügyelőbizottság: 3 tagból áll, a Közgyűlés öt éves időtartamra választja